Mon to Fri: 09:00 - 18:00 / Tue: 09:00 - 22:00

iX PLAN

Улеснено планиране на продажби

imos PLAN е удобно графично решение за продажби. Лесната употреба осигурява бърза и сигурна калкулация в реално време. Базовият каталог изготвен с imos CAD се интегрира безпроблемно във вече съществуващото производство. Интелигентни Импорт/Експорт функции управлява обновяването и дистибуцията на каталога, както и трансфера на данни от imos CAD. Възможностите за 3D планиране на помещение, конфигуриране на мебели и визуализиране са чудесни свойства на imos PLAN, правещ го перфектен за продажби.

imos iX Plan