Mon to Fri: 09:00 - 18:00 / Tue: 09:00 - 22:00

iX NET

imos NET е интернет базирана система за презентация и поръчка на мебели в иновативната eBusiness среда. Според мотото “продажби-до-машини“, imos предлага интегрирани онлайн решения за продажба на мебели с директна връзка към производствената среда на imos CAD|CAM. Цялостния процес на продажба е напълно и непрекъснато свързан с проекта и производствения процес благодарение на индивидуалността в средата и функциите. Примери за процеса по продажби и проектиране чрез imos NET са директен маркетинг, търговия или производствен outsourcing. Множество решения за конфигурация на поръчката се изпозлват в B2B, както и в B2C.

  • imos_iX_Onlineportal_EN

imos iX NET Overview

imos iX NET Designer