Mon to Fri: 09:00 - 18:00 / Tue: 09:00 - 22:00

iX Interio

iX Interio iX Interio е екосистемата за производители на мебели и интериорни дизайнери, която дава възможност за нови модели за цифрово сътрудничество: Доставчиците, производителите и крайните клиенти са свързани помежду си - дори и извън пределите на компанията.

 

От мрежови приложения до екосистемата

iX Interio е резултат от разработването на автономни софтуерни приложения към интегрирани решения, които отговарят на изискванията за дигитализация и преодоляват както технологичните бариери, така и фирмените граници.
iX Interio се основава на поредица от приложения и бази данни. Ключовият компонент е централната продуктова база данни, която разтваря интерфейсите в процеса и осигурява надеждна информация по всяко време. Интеграцията на съседни системи като ERP или MES е до голяма степен стандартизирана чрез интеграционния сървър. В зависимост от приложението и потребителската група се използват както настолни, така и облачни приложения.

 

Предимства на iX Interio

  • Интегриран – Без интерфейси
  • Последователен - Непрекъснат поток от основни данни и данни за транзакции между потребителски групи
  • Сигурност – Интегрирана база данни
  • Лесен за употреба – Персонализирани приложения
  • Стандартизиран - Висока поддръжка на системата