Mon to Fri: 09:00 - 18:00

Обучавайте техниците от разстояние

Обучавайте техниците от разстояние - проект насочен към разработване на иновативно компютърно приложение използващо виртуална реалност, с което се предоставя иновативна образователна платформа в мебелния бранш, а именно HOMAG Group и KUKA Robotics.