Mon to Fri: 09:00 - 18:00 / Tue: 09:00 - 22:00

imos CAM

Модерното приложение на машините е задължително условие за сигурно и икономично внедряване на по-гъвкави методи на дизайн. imos директно трансформира дизайн данните в подходящите за машините формати. С imos CAM всички необходими производствени документи и CNC програми доставят автоматично 3D дизайн данните и информацията за материалите. Всички основни производители на машини се поддържат от системата. Най-модерните технологии са внедрени в CAM модула, като програмиране на 5 осови машини или специални функции за дървообработване например.

imos iX CAM