Mon to Fri: 09:00 - 18:00

МОС Консулт има удоволствието да Ви покани за пореден път на своето Inhouse Show в обновения си Innovation Center, но този път на тема роботика и представено от новия ни бранд МОС Роботикс.

Една локация, 3 роботизирани системи, 15+ националности

Тази година презентациите са свързани с високотехнологичните теми в света на мебелното производство, обхващащи целият производствен процес, започвайки от конструиране и проектиране, преминавайки през управление на производствените процеси и завършвайки с производство на стандартни и индивидуални мебели посредством роботизирани системи разработени от МОС Роботикс.

Заедно с партньорите ни imos AG, HOMAG Group и KUKA Robotics ще представим новостите в бранша от софтуерните решения, през машинния и парк и разбира се роботизирани системи и системи за транспорт на компоненти в мебелното производство.

Посетителите ще имат възможността да събеседват с лектори от страна на производителите, както и с екипите на МОС Консулт и МОС Роботикс. Презентациите ще протекат в рамките на 4ти декември в нашия подобрен Innovation Center, където ще ви демонстрираме производство на серийни мебели в големи партиди, както и индивидуални мебели.

Highlights или системите, които ще представим

Пробиване

Машини:   HOMAG DRILLTEQ V-200

                         HOMAG DRILLTEQ V-500

Роботи:      KUKA KR210 R2700

Пробивната система е разработена за работа в серийно производство, където един робот зарежда последователно две пробивни машини с мебелни компоненти. След приключване на процеса по пробиване, машините се разтоварват от робота и следващите детайли се зареждат до изчерпване на количествата.

Системата се управлява от софтуерно решение разработено от МОС Роботикс за целта, като данните се импортират от imos CAD CAM и при наличие ControllerMES. След импорт, роботизираната система е готова при подаване на следващ палет с детайли, да прочете баркодовете на детайлите и автоматично да зареди пробивните програми на машините. Комуникацията между машините и роботите е напълно автоматизирана и по този начин, роботът проверява по всяко време готовността на машините за подаване на следващ детайл, отнемането на детайл и правилното му позициониране на самата машина при зареждане.

Точността на позициониране на детайлите е 0.3 мм при вземане на детайла от палета и 0.00 мм при поставяне в машината, което гарантира максимална точност на обработката.

Допълнително е разработена и функция за проверка на пробиването, която след всички пробивни шпиндели и гарантира, че всеки един от тях е пробил изцяло своята обработка. При грешка или невъзможност за пробиване, грешката се индексира към оператора на системата.

Кантиране

Машини:   HOMAG EDGETEQ S-390

                         HOMAG LOOPTEQ O-300

Роботи:      KUKA KR150 R3100

Кантирането никога не е било толкова лесно, а именно зареждайки палет с детайли до кантиращата машина, роботизираната система подава детайл след детайл за кантиране, LOOPTEQ O-300 връщащото устройство връща детайлите след кантиране обратно до робота, след което тяхната ориентация и позиция се сканират от системата и детайлите се зареждат за последващо кантиране или се разтоварват обратно на изходящ палет.

Системата е снабдена с магазин от кантове, който се управлява автоматично и при наличие на различни кантове по детайлите, софтуерният продукт управляващ клетката може да избере правилния кант и да смени за дадения детайл.

Данните за кантиране са подготвени от imos CAD CAM и изпратени до базата данни на робота, където те се анализират и за тях се изготвя автоматична логика на кантиране избираща правилните програми и тяхната последователност в зависимост от застъпването на всеки един от кантовете.

Гостите ни ще могат обсъдят в детайли техническите характеристики на машините с продуктовите ни специалисти от HOMAG Group, както и нови технологии и методи при кантирането като например две лепилни станции с EVA, PUR лепила, складов мениджмънт на кантовете, управление на инструментите и материалите на машините посредством HOMAG Cloud Apps, Remote Support App чрез, който операторите и супервайзорите могат да съобщават за проблеми по машините, както и да се свързват директно със съпорта на HOMAG Group в Германия, избягвайки повторното обяснение на проблема, описание по имейл и др.

 

Пакетаж

Роботи:      2 x KUKA KR150 R3100

Пакетажът на мебели в днешно време е тема, с която всеки производител е ангажиран поради огромното търсене и основно онлайн търговията на мебели, която изисква добра логистика и експедиране на детайлите в разглобен вид.

Една от най-тежките операции в процеса е подредбата на детайлите в пакетите подготвени за целта.

Екипите ни в МОС Роботикс разработиха оптимизационен софтуер, който предварително оптимизира всички детайли за пакетаж по поръчки, артикули и пакети. Определяме необходимите пакети, максимално добре запълненото място, материал за попълване на празните пространства, както и последователност и точна локация на всеки детайл по пакетите.

След това можем да визуализираме последователността на екраните на операторите в пакетажен отдел и те да ги поставят по пакетите или да позиционираме всеки един от  тях посредством роботи в движещ се пакет.

За целта на презентацията сме подготвили конвейерна система, по която се движи пакет, в който два робота поставят детайли на правилната локация и позиция за дадения пакет.

Демонстрацията е част от цялостна система от 8 робота, която позиционира всички детайли на пакетите при клиент на МОС Роботикс елиминирайки тежките и повторяеми операции в пакетажния отдел.

Индустрия 4.0

Следвайки трендовете на Smart Factory идеологията, екипът ни разработи множество допълнителни функционалности позволяващи на модерните фабрики да произвеждат посредством най-новите технологии в бранша.

Всички системи са разработени с допълнителни функции като обратна връзка към ERP и MES системи, която връща информация след обработка на детайлите с цел проследяване на производствения процес и ефективността на системите. Данните се синхронизират в реално време, гарантирайки пълна прозрачност на производствените процеси.

Всяка грешка или спиране на системите се индексира отново в самите софтуерни продукти на роботизираните клетки, изпраща се обратно до MES и ERP системите и разбира се, визуализира се на мобилни устройства като iPhone, iPad, Apple Watch. Smart Notifications се изпращат до устройствата не са за индексиране на грешки и предупреждения от тип:

  • Повреда с машина
  • Прекъсната Safety/Emergency система
  • Завършен процес по обработка на детайлите

Но също така и данни за последващи процеси, като:

  • Работата по обработка на актуалния палет е приключила
  • Пригответе следващ палет за работа след 15 мин.

Всяка от системите притежава възможността да управлява аспирацията, компресорът, осветлението и други системи в иновационния ни център, като това позволява системите да произвеждат дори и без присъствието на оператори. След приключване на всички детайли за обработка, роботите спират всички поддържащи системи на фабриката, докато не бъдат заредени отново.