Mon to Fri: 09:00 - 18:00

2019/12/04   |  България

MOS Robotics кани всички производители на мебели заедно със своите партньори на нашето фирмено изложение:

Партньорите, които ще вземат участие:

  • HOMAG Group
  • imos AG
  • KUKA Robotics
  • и други

Иновации в мебелната промишленост

Представяме Ви иновативни роботизирани клетки, свързани в мрежа с HOMAG машини и софтуерни продукти.
Следните технологии са представени от нашите продуктови специалисти.

  • Роботизирана клетка - EDGETEQ S-500, LOOPTEQ O-300 с роботи - с автоматично кантиране
  • Роботизирана клетка - DRILLTEQ V-200, DRILLTEQ V-500 с робот - две различни пробивни машини с един робот
  • Роботизирана линия - мебелните детайли се сортират по разположени на конвейерна лента кашини с помощта на робот

Местоположение
Варна, България
Развоен център MOS Robotics

Линк към картата