Mon to Fri: 09:00 - 18:00

Започва кампанията за кандидатстване в профилираните и професионалните гимназии след 7-ми клас. Фирмите от сектор "Мебелно производство" очакват новите си кадри от професионалните гимназии!

Дървообработващата/мебелната промишленост е важен европейски производствен отрасъл. В условията на неконтролирана и нерегулирана глобализация тя се изправя пред постоянно увеличаване на световната конкуренция. Важен фактор за устойчивото развитие на предприятията от мебелната промишленост е наличието на добре обучени професионалисти. 

Основен смисъл и предимство на професионалното образование е възможността му да създава пряка връзка между младежите и пазара на труда. Качественото професионално образование произвежда подготвени кадри, които осигуряват конкурентни предимства на всяка една икономика.

Поради тази причина се нуждаем от последователна стратегия за увеличаване на заетостта и добри работни стандарти посредством устойчиво развитие на сектора и конкурентоспособност, основана на качеството на фона на глобалните тенденции. Има много начини да се използва пълният потенциал на сектора. Ако не се положат съвместни усилия от всички заинтересовани страни, ще се изправим пред заплаха, която може да навреди на отрасъла. Бъдещата конкуренция ще бъде с висококачествени продукти. Поради нуждата от съвременна организация на работа, подобрени социални и работни условия, адекватна подкрепа за изследователска и развойна дейност, увеличено обучение и професионално образование на работната сила за гарантиране на благоприятна позиция на националния и международния пазар.

 

МОС Консулт създаден с основната цел да доставя професионални услуги на всички клиенти и партньори в световен мащаб използващи imos технология за планиране, конструиране и производство на мебели и интериорен дизайн. Като партньори на imos AG Германия, непрестанно търсим начини за подобрение качеството на софтуера и услугите, както и бърза и лесна имплементация за нашите клиенти.
Ние подкрепяме въвеждането на принципите на дуалното обучение в българската образователна система като основен фокус е връзката между образованието и бизнеса. Благодарение на своята демо фабрика за дървопреработване и мебелно производство, ние сме един от първите участници във Варненски регион по проекта ДОМИНО под патронажа на Министерството на Образованието на Република България за сектора. Компанията взе участие в програмата, показвайки добри практики и поток на работа на млади ученици от гимназията по дървопреработване в града.

 

Имаме удоволствието да работим в тясно сътрудничество и с Технически университет – Варна и по-конкретно с факултет ФИТА (факултет по изчислителна техника и автоматизация), специалност ИРСА (индустриални роботизирани системи и автоматизация). Вече е факт и първата успешно преминала изпитна сесия по imos CAD CAM в Технически Университет - Варна, като някои от най-добрите студенти биват наемани на работа в компанията.