Mon to Fri: 09:00 - 18:00

Искаме да благодарим на нашите партньори и всички посетители на robotic_Show изложението, което организирахме.

Една локация, 3 роботизирани системи, 15+ националности

Тази година презентациите бяха свързани с високотехнологичните теми в света на мебелното производство, обхващащи целият производствен процес, започвайки от конструиране и проектиране, преминавайки през управление на производствените процеси и завършвайки с производство на стандартни и индивидуални мебели посредством роботизирани системи разработени от МОС Роботикс.

Заедно с партньорите ни imos AG, HOMAG Group и KUKA Robotics представихме новостите в бранша от софтуерните решения, през машинния и парк и разбира се роботизирани системи и системи за транспорт на компоненти в мебелното производство.

Посетителите имаха възможността да събеседват с лектори от страна на производителите, както и с екипите на МОС Консулт и МОС Роботикс. Презентациите протекоха в рамките на 4ти декември в нашия подобрен Innovation Center, където ще ви демонстрирахме производство на серийни мебели в големи партиди, както и индивидуални мебели.