Mon to Fri: 09:00 - 18:00

След повече от два месеца курсът ни по основи на Виртуална Реалност организиран съвместно с ТУ Варна приключи успешно.

Участниците бяха запознати с повече от 10 основни теми, включващи традиционни 3Д манипулации, разлики в рабонтния процес с гейм енджин програми, фотореализъм, симулации и др.

Всеки от присъстващите получи сертификат, удостоверяващ присъствието му в занаятията надвишаващи 27 астрономически часа.