Mon to Fri: 09:00 - 18:00

MOSConsult DMT2019 03

Industry 4.0 се превърна в световен тренд за нововъведенияи иновации в различни браншовеи индустрии, както, разбира се,и в производството на мебели. През 2018 година представихме на нашите читатели множество примери от основните производители на машини, софтуер и технологии за производство на мебели в насока Industry 4.0. Добър пример за иновативно производство на мебели вече имаме и в България в лицето на фирма ЕРГОДИЗАЙН, гр. Русе.

Четете статията в брой 3/2019 на списание DMT или чрез линка тук.