Mon to Fri: 09:00 - 18:00

MOSConsult DMT2018 02

Сортирането на детайлите, както и цялостната стратегия за потока и производствените стъпки е изключително важно за постигане високи нива на ефективност при производството на мебели. Независимо от нивото на автоматизация и машинния парк на дадено предприятие, лошо организирания поток от данни води до забавяне на операциите, ненужно многократно сортиране и повече възможности за дефекти по време на производството.

Четете статията в брой 2/2018 на списание DMT или чрез линка тук.