МОС Консулт ООД е основана през 2007 година, като официален представител и дистрибутор на софтуерните продукти на imos AG - Германия. Благодарение на дългогодишния си опит в сферата на мебелното производство и по-точно - автоматизацията на процесите и интеграцията на модерни софтуерни решения за оптимизация на производствените разходи, можем да се похвалим с изградено име в сферата, като добри консултанти.

Следвайки тенденциите на международните пазари, можем да се похвалим с непрестанни иновации в софтуерната сфера, както и услугите, които предлагаме. От 2015 година сме официален представител на Homag eSolution и Holzma, поддържайки и продавайки всички техни софтуерни продукти и свързани с тях услуги.

В годините разширяваме екипа си с цел подобряване на услугите, защото за нас продажбата е само началото. Предлагаме обучения, презентации на място, както и в нашия офис, запознаване с нови версии, поддръжка, изграждане на клиентски бази данни и много други.

Също така помагаме на клиентите си в сферата на рекламата и презентация, рендирайки техните продукти под формата на изображенияанимациимонтажни схеми, каталози.

Натрупаният опит в години ни позволява широк поглед върху мебелната промишленост в различни градове, държави, континенти. Клиентите ни произвеждат различни типове мебели и интериорен дизайн, с различни машини и оборудване, софтуерни продукти. За нас всеки клиент е уникален и подходът ни е винаги различен, благодарение на множеството модулни системи, които предлагаме. Ние знаем, че няма универсално решение работещо за всеки, а правилното специализирано решение за вашия бизнес.

Считаме, че водещото в консултантския бизнес са добрите взаимоотношения и именно поради тази причина концертираме всичките си усилия в обслужването на клиентите си.